Privacybeleid

Hoe ga ik met jou gegevens om?

…jou privacy is belangrijk!

Schoonheidssalon Moai by Dieuwke, gevestigd aan Zwettewei 96 8629 EE Scharnegoutum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Moai by Dieuwke
Zwettewei 96
8629 EE  Scharnegoutum
tel. +31 (0)6 12320952

Dieuwke Leijenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Moai by Dieuwke. Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ik bewerk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens als geboortedatum, persoonsnummer, geslacht etc.
Met betrekking tot minderjarigen: Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke verwerkt de door jou verstrekte  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Moai by Dieuwke) tussen zit.

Schoonheidssalon Moai by Dieuwke gebruikt geen dergelijke systemen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • in verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom betalingen in de webshop 7 jaar bewaren.
 • Mijn google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke gebruikt alleen alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die mijn site zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Precies weten welke cookies ik gebruik op mijn website: bekijk de cookiechecker

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Moai by Dieuwke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schoonheidssalon Moai by Dieuwke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Moai by Dieuwke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Op de website zijn  de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Moai by Dieuwke spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Moai by Dieuwke noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Moai by Dieuwke.

Contact & Route

Moai by Dieuwke
Zwettewei 96
8629 EE Scharnegoutum
Tel 06 12320952

[email protected] 

Stel snel je vraag...

0
  0
  Je mandje
  Je mandje is leegTerug naar de winkel